ראשי תחומי מומחיות דיור מוגן וטכנולוגיות לגיל השלישי

דיור מוגן וטכנולוגיות לגיל השלישי

איתן מהולל שדות הינו בעל ניסיון ייחודי והבנה מעמיקה במתן ייעוץ וליווי לבעלים, משקיעים ומפעילים, הן לחברות ציבוריות והן לחברות פרטיות, המספקים מוצרים ושירותים המיועדים לבני הגיל השלישי, קבוצת האוכלוסיה הצומחת בעולם.

בין היתר, איתן מהולל שדות מייצג את רשת הדיור המוגן הפרטית הגדולה בישראל, ומייעץ לה בנוגע לתכנון אסטרטגי וצמיחה, כמו גם עם צרכיה העסקיים והתפעוליים השוטפים. לאיתן מהולל שדות יש ניסיון מעמיק בכל העניינים הנוגעים לרגולציה הייחודית בתחום ואכיפתה, למיזוגים ורכישות בתחום הדיור המוגן, לרכישת קרקעות המיועדות לדיור מוגן, לניהול כל הקשור לבניית בתי דיור מוגן ולניסוח וטיפול בהסכמים המורכבים עם דיירי הדיור המוגן, כמו גם עם ספקים ועובדים בתחום.

איתן מהולל שדות מייצג גם לקוחות בתחום הסיעודי ומפעילי מרכזים רפואיים גריאטריים, ספקי שירותי בריאות ושירותים נלווים העובדים עם או עבור אוכלוסיית הגיל השלישי.

כמו כן, איתן מהולל שדות הינו בעל ידע ייחודי בכל הקשור למתן שירותי נאמנות ושירותים אחרים בקשר עם הבטוחות הנדרשות בהתאם לחוק הדיור המוגן – התשע"ב- 2012, לפיקדונות דיירים בדיור מוגן. איתן מהולל שדות, היה שותף בגיבושם ובניסוחם של תיקונים משמעותיים לחוק הדיור המוגן.

איתן מהולל שדות מייצג את קרן הון הסיכון הראשונה והיחידה בישראל הממוקדת בהשקעות בטכנולוגיות לגיל השלישי – טכנולוגיות המיועדות לשיפור חייהם של בני הגיל השלישי. לאחר הייעוץ בקשר עם הקמת הקרן, איתן מהולל שדות מייצג את הקרן בכל העניינים הקשורים בהשקעותיה –  החל מבחינת חברת המטרה, דרך ניסוח וניהול מו"מ על המסמכים הנדרשים ועד להשלמת ההשקעות ולהחזקה בחברת הפורטפוליו לאחר מכן.

 

פירסומים בנושא דיור מוגן וטכנולוגיות לגיל השלישי