ראשי תחומי מומחיות הבראת חברות וחדלות פרעון

הבראת חברות וחדלות פרעון

טיפול וניהול בחברות חדלות פירעון

המחלקה עוסקת בטיפול ובניהול חברות חדלות פירעון, ובעיקר:
הפעלה ככונסת או מפרקת של חברות כ"עסק חי" בתחומי פעילות עסקית שונים, בחינה מקיפה של עסקי החברה והסביבה העסקית וניהול הסיכונים המשפטיים והתפעוליים בהפעלה כ"עסק חי" לצורך מיקסום שווי נכסיה. במסגרת זו מטפלת המחלקה בחברות מסונפות, חברות ציבוריות, חברות יצרניות גדולות וגופים נוספים שהמימוש שלהן או של נכסיהן נעשה אגב הפעלה כ"עסק חי".

מומחיות בניהול ופירוק של חברות רב – לאומיות

ניהול חברות גם בחו"ל, לרבות הפעלתן כ"עסק חי" ואף סגירתן בעת הצורך. תחום פעילות זה ייחודי לאיתן מהולל שדות, והוא נשען על הקשרים הענפים של המשרד ברחבי העולם, ועל היכולת לעשות שימוש בכלים משפטיים וניהוליים מורכבים גם מחוץ לישראל.

מומחיות במימוש נדל"ן בארץ ובעולם

מיצוי הפוטנציאל העסקי של ניהול חברות נדל"ן ונכסי נדל"ן אגב חדלות פירעון. במסגרת כך טיפלה המחלקה בחברות ונכסי נדל"ן בארה"ב, אנגליה, גרמניה, רוסיה, סין, מזרח אירופה, איי הבתולה, מלטה ועוד.

מומחיות בחברות הזנק וטכנולוגיה בשלבי חדלות פירעון

טיפול בחברות הזנק וטכנולוגיה החל מסגירה שקטה, ללא צורך בהליכי חדלות פירעון, ועד לפירוק החברה ומכירת נכסיה. במסגרת זאת ניכרים היתרון והייחודיות של היכולות האינטרדיסיפלינאריות של איתן מהולל שדות בענייני הקניין הרוחני של החברות ומציאת רוכשים מהתחומים הרלוונטיים, ובטיפול בהיבטי המיסוי של החברה. למשרד ניסיון ומומחיות רבי שנים בטיפול מול חברות חממה והמדען הראשי בכל הקשור למכירת טכנולוגיה וקניין רוחני בישראל ומחוצה לה.

מומחיות במכירה ללקוחות בחו"ל

ניסיון וידע באתגרים הכרוכים במכירה ללקוחות מחו"ל בהליכי חדלות פירעון. יתרונות אלה מאפשרים לעורכי הדין במחלקה להרחיב את מעגל חיפוש הרוכשים לנכסים המטופלים על ידי המחלקה, ובכך למקסם את שוויים.

מתן פתרונות מיסוי ייחודיים להליכי חדלות הפירעון, על כל היבטיהם

  • לרבות מיסוי חברות/ יחידים/ נדל"ן/ טכנולוגיה/ מיסוי עקיף ומע"מ.
  • ייצוג מחזיקי אג"ח וחברות פעילות בשוק ההון בהליכי חדלות פירעון, ומינוי כמפרקת, כונסת או מנהלת מיוחדת בהליכי הסדר או אגב הסדר – תוך עבודה צמודה עם נאמנים של מחזיקי אג"ח והתייחסות לזכויות הבנקים בנכסי החברות.

בניית הסדרי חוב ופיקוח על קיומם

שילוב ייחודי של כישורים משפטיים וניהוליים מעולים בקרב צוות המחלקה מאפשר הגעה להסדרי חוב מורכבים ופיקוח על קיומם לאורך שנים, ובעת הצורך מעורבות בניהול החברה ופיקוח על דוחותיה הכספיים.

ייצוג רוכשים ומשקיעים בחברות חדלות פירעון

ליווי רוכשים ומשקיעים בכל ההליכים הכרוכים בהשקעה ורכישה, החל משלבי האסטרטגיה והבדיקה, ועד לשלבי אישור המכר בהליך הרלוונטי ואישור העסקה.

פירסומים בנושא הבראת חברות וחדלות פרעון