ראשי תחומי מומחיות מיסים

מיסים

מחלקת המיסים של איתן מהולל שדות נחשבת לאחת המובילות והמקצועיות בישראל, ומורכבת מעורכי הדין הבכירים והמנוסים ביותר בישראל בתחום זה.

מחלקת המיסים של משרדנו מספקת שירותים משפטיים שונים, בכל תחומי המיסוי, לתאגידים ישראלים ובינלאומיים, ליחידים תושבי ישראל ותושבי חוץ. מחלקת המיסים של משרדנו ליוותה כמה מהעסקאות הגדולות והמורכבות במשק בעת האחרונה, לרבות במקרים המתאימים אגב השגת אישורים המתאימים מרשות המיסים, והסדרת חבויות המס השונות הנובעות מהעסקאות. כמו כן, מחלקת המיסים נמצאת בקשרי עבודה הדוקים עם משרדים בחו"ל המתמחים במיסוי ומספקת בעזרתם שירות כולל, מקיף וחוצה גבולות ללקוחותיה.

מחלקת המיסים של איתן מהולל שדות מפורסמת ומוערכת גם בזכות עשרות הליכים שנוהלו על ידינו בערכאות משפטיות שונות, בהם ייצגנו נישומים בערעורי מס הכנסה / מס ערך מוסף / מיסוי מקרקעין; כאשר, חלק לא מבוטל מהליכים אלו הגיעו לכדי פסקי דין תקדימיים (לרבות מאת בית המשפט העליון), שהינם עד היום בעלי השפעה ניכרת על עולם המס בישראל.

מחלקת המיסים של משרדנו מעניקה ייעוץ שוטף ללקוחות בכל הקשור להתנהלותם העסקית, חוות דעת, וכן ליווי וייצוג בהליכי שומה מול רשות המיסים. למשרדנו ניסיון רב וידע עצום בכל הקשור לניהול הון משפחתי, לרבות בכל הקשור לנאמנויות, בישראל או מחוצה לה.

למשרדנו מומחיות רבה במתן השירותים הבאים:

 • ליטיגציה מיסויית: ייצוג חברות ויחידים, תושבי ישראל ותושבי חוץ, בערעורי מס הכנסה, ערעורי מס ערך מוסף, עררים על החלטות מנהל מיסוי מקרקעין, עתירות מנהליות, המרצות פתיחה וערעורים בבית המשפט העליון נגד החלטות רשות המיסים.
 • עסקאות, מיזוגים ורכישות: ליווי וייעוץ שוטף לתאגידים ובעלי מניותיהם, בכל הקשור לתכנון מתווה העסקה מההיבט המיסויי.
 • ייעוץ שוטף לחברות ויחידים: מתן ייעוץ שוטף לחברות ויחידים בנוגע להתנהלות הנדרשת על מנת להפחית למינימום את חבות המס הנובעת מפעילותם העסקית ו/או מהשקעותיהם, בישראל ו/או ברחבי העולם, לרבות כתיבת חוות דעת בסוגיות מיסויות שונות.
 • פרה-רולינג: השגת אישורים מקדמיים ("פרה-רולינג") מרשות המיסים, לרבות אישורים הנוגעים לאופציות לעובדים, מיסוי בינלאומי, עסקאות השקעה, החלפת מניות, מיזוגים ורכישות ועוד.
 • הטבות מס: ייעוץ לנישומים וכן ייצוגם מול הרשויות השונות בכל הנוגע להחלת הטבות מס ותמריצים שונים ביחס לפעילותם בישראל.
 • ייצוג מול רשות המיסים בהליכי שומה: ייצוג נישומים בדיוני שומה מול פקידי שומה שונים, לרבות הגשת השגות על שומות שהוצאו.
 • ניהול הון משפחתי: תכנוני מס ליחידים ולמשפחות עתירות ממון, בדבר התנהלות שתוביל לאופטימיזציה של חבות המס, אגב תכנון וחשיבה בקשר לדורות הבאים.
 • ישראלים בחו"ל: ייעוץ מס לתושבי ישראל המתגוררים בחו"ל וכן לעולים חדשים ותושבים חוזרים.
 • מיסוי מקרקעין: ליווי עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה, דירות מגורים, ייצוג בוועדות ערר ועוד.
 • מס ערך מוסף: ייעוץ שוטף, חוות דעת משפטיות וייצוג מול רשויות מע"מ, בהשגות ובערעורי מע"מ, בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון, בכל הנוגע להשתת חבות במס ערך מוסף על יחידים, חברות, מלכ"רים ומוסדות כספיים.

צוות מוביל

מחלקת המיסים ידועה במצוינות המקצועית של אנשיה, בידע מעמיק, בחשיבה מקורית, במסירות ובניסיון רב שנים של העומדים בראשה. כל אלו, בצירוף קשרי העבודה הטובים של המחלקה עם רשויות המס, מובילים לכך שמחלקת המיסים של משרדנו ידועה כאחת האיכותיות בישראל בתחומה.

בראש המחלקה עומדים עו"ד ירון מהולל, בעל וותק של מעל שלושה עשורים כעורך דין הפועל בתחום המיסים, ועו"ד (רו"ח) נועה לב גולדשטיין, בעלת וותק של מעל עשרים שנה בתחום, מתוכן מעל 12 שנים בתפקידים בכירים ברשות המיסים.

דוגמאות לפעילות מחלקת מיסים:

 • היערכות מיסויית: תכנון מס ייחודי במהלך עסקה למכירת אחזקות בבנק ישראלי שתוצאתו חבות מס מינימאלית למוכר.
 • השגת מס הכנסה: ייצוג חברה ציבורית גדולה וידועה בהליכי מו"מ מול רשות המיסים, בקשר לשומות שהוצאו בגובה קרוב למיליארד ₪, עד לחתימה על הסדר מס מקיף שהפחית את חבות המס הנדרשת כמעט במלואה.
 • ליטיגציה מיסוית – חברות: ייצוג חברה ישראלית, חלק מתאגיד רב לאומי גדול, בהליכי ערעור מס הכנסה מול פקיד שומה למפעלים גדולים, בסוגיות של מיסוי בינלאומי ומחירי העברה.
 • ליטיגציה מיסוית – יחידים: ייצוג הנישום בערעור מס הכנסה (בפני בית משפט מחוזי ובית המשפט העליון) בסוגיה תקדימית ועקרונית הנוגעת לקביעת מדינת התושבות של היחיד לצרכי מס, ובפרט בשאלה האם ניתן לבצע "פיצול תא משפחתי" לצרכי מס. בית המשפט העליון, בפסק דין תקדימי שעדיין מכה גלים בעולם המס, קיבל את עמדת משרדנו וקבע שהיחיד יכול להיחשב כ"תושב חוץ" לצרכי מס, וזאת על אף שמשפחתו הקרובה מתגוררת בישראל (הלכת מיכאל ספיר).  ייצוג הנישום בערעור מס הכנסה, בו נפסק כי יש לייחס חלק מהתמורה שהתקבלה בגין מכירת הזכויות בתאגיד נסחר בבורסה, כתמורה עבור מכירת מוניטין אישי של מייסד החברה (פס"ד שלמה ריזמן), החייבת בשיעור מס מופחת.
 • ליטיגציה בתחום מע"מ: ייצוג חברה פרטית בערעור מול רשות המיסים בנוגע לשאלת החבות במע"מ בגין פיצויים שנתקבלו אגב הפרת הסכם. בית המשפט העליון, בפסק דין תקדימי, קבע כי החלק הארי של הפיצויים שנתקבלו אינם חבים במס ערך מוסף (הלכת סדרון).
 • ייצוג בפני ועדת הערר שלפי חוק מיסוי מקרקעין: ייצוג חברה ישראלית גדולה בפני וועדת הערר שלפי חוק מיסוי מקרקעין בנוגע לסוגייה משמעותית הנוגעת למספר תחומי מס שונים עד לקבלת פסק דין תקדימי ומהפכני בסוגיה. התקדים שניתן יצר למרשתנו חיסכון מס משמעותי בגובה של מיליוני שקלים.
 • פרה רולינג: קבלת החלטת מיסוי מקדמית תקדימית בסוגיית מיזוג מורכב בין שתי חברות היי-טק ישראליות, בעסקה שכללה תשלום במזומן ובמניות.
 • תכנון מס וייעוץ: משרדנו ייעץ בהכנת מתווה עסקת מיזוג בין מספר חברות, בשווי מאות מיליוני שקלים, ובכך סייע בהפחתת חבות המס למינימום האפשרי.
 • חוק עידוד השקעות הון: ייעוץ לחברות רבות בנושא חוק עידוד השקעות הון. טיפול בערעורי מס הכנסה של מספר חברות שונות, העוסקים בסוגיות פרשניות הקשורות לחוק עידוד השקעות הון.
 • דיוני שומות: ייצוג נישומים רבים, חברות ויחידים, בדיוני שומה מול רשות המיסים, אגב הסדרת חבות המס הכוללת שלהם בשלבים מוקדמים של התהליך.
 • הכרעה בנושאי "תושבות": ייצוג נישומים רבים, חברות ויחידים, בסוגיות הקשורות למקום התושבות של היחיד או התאגיד; לרבות מתן ייעוץ בנוגע לאופן ההתנהלות בעניין, מתן חוות דעת משפטיות, ובמקרים המתאימים השגת אישורים מאת רשות המיסים.
 • מכס וסחר חוץ: משרדנו מעניק שירותים גם בתחומי המכס וסחר החוץ.

פירסומים בנושא מיסים