ראשי תחומי מומחיות תובענות ייצוגיות ונגזרות

תובענות ייצוגיות ונגזרות

מחלקת הליטיגציה במשרד איתן מהולל שדות הינה מומחית בהגנה על תאגידים וגופים מסחריים מפני תביעות ייצוגיות. מדובר בתובענות בהן תובע יחיד מעוניין להיכנס בנעלי ציבור של תובעים ולהגיש תביעה בגין עוולה לכאורה שנגרמה לציבור זה. בנוסף, למחלקה מומחיות בתחום התובענות הנגזרות, דהיינו הליך בו בעל מניות מבקש להיכנס בנעליו של תאגיד ולהגיש תביעה בשם התאגיד כנגד נושא משרה בו. לאור אופיין המורכב והייחודי של התביעות הייצוגיות והנגזרות, נדרשת מומחיות משפטית ספציפית בתחום זה.

ייצוג מקצועי

במהלך השנים מאז חקיקת חוק התובענות הייצוגיות החדש (בשנת 2006) אשר פתח את שערי בתי המשפט בתחום זה, ייצג צוות המחלקה את לקוחות המשרד במאות תביעות ייצוגיות לרבות בתחום הצרכנות והקמעונאות, הטכנולוגיה והאינטרנט, איכות הסביבה ומוצרי הצריכה והמזון, המהווים קרקע פורייה למחלוקות המובילות לתביעות ייצוגיות ונגזרות.

משרד איתן מהולל שדות דורג באחד מן המקומות הראשונים בישראל בתחום התביעות הייצוגיות, הן בכנס השנתי לתובענות ייצוגיות שנערך על ידי מרכז הלכה למעשה, והן בכנס העשור לחקיקת חוק התובענות הייצוגיות החדש.

צוות מוביל

עורכי הדין במחלקה הם מהמובילים בישראל בתחום התובענות הייצוגיות והנגזרות, והינם בעלי ניסיון עשיר בתיקים גדולים ומורכבים. השותפים במחלקה מרצים בתחום התובענות הייצוגיות והתביעות הנגזרות בפורומים מגוונים, לרבות במסגרת ימי עיון של לשכת עורכי הדין ואיגוד הדירקטורים בישראל.

דוגמאות לפעילות מחלקת תובענות ייצוגיות ונגזרות

  • ייצוג חברי דירקטוריון בחברות ידועות בתחום האנרגיה, התשתיות והקמעונאות, בתובענות נגזרות.
  • ייצוג חברות ידועות בתחום הקמעונאות, ייצור מוצרי האלקטרוניקה והתוכנות, מוצרי הצריכה והמזון, במסגרת תובענות ייצוגיות המוגשות כנגדן חדשות לבקרים.
  • ייצוג חברה מובילה בתחום החקלאות במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה כנגדה בתחום איכות הסביבה.

פירסומים בנושא תובענות ייצוגיות ונגזרות