ראשי תחומי מומחיות מכס וסחר חוץ

מכס וסחר חוץ

איתן מהולל שדות הינו מהמשרדים המובילים בישראל בתחומים של מיסי יבוא (מכס) וסחר חוץ. לקוחות המשרד זוכים לייצוג ולייעוץ מקיפים ומקצועיים בכל ההיבטים הרלוונטיים לענפים אלו, הן במחלוקות אזרחיות ומסחריות מול רשויות המס ומשרדי הממשלה השונים, והן במחלוקות פליליות כגון הלבנת הון. הייצוג כולל הגשת השגות לרשות המסים וייצוג בבתי משפט בערעורי מס ובתביעות מול רשות המסים.

מיסי יבוא

איתן מהולל שדות ייצג גופים מרכזיים בכל הרפורמות המרכזיות אשר בוצעו בשנים האחרונות בתחום מיסי היבוא, הן מול משרדי הממשלה והן מול ועדות הכנסת, וביניהן הרפורמות במיסוי משקאות אלכוהוליים ובמיסוי חלפים לרכב. בנוסף, המשרד מייעץ באופן שוטף לחברות זרות בתחום מיסוי היבוא ומלווה את פעילותן בישראל.

בעשור האחרון, ייצג המשרד חברות מרכזיות במשק בסכסוכי מס יבוא בולטים בהיקפם. לקוחות המשרד בתחום זה כוללים את היבואנים והחברות הגדולות במשק, וכן תאגידים בינלאומיים מהגדולים בעולם.

מומחיות המשרד בתחום מכס וסחר חוץ

 • סיווג והערכת טובין: ייצוג יבואנים במחלוקות על סיווג והערכת טובין לצרכי מכס.
 • הישבון מסי יבוא: ייצוג יבואנים במחלוקות הנוגעות לזכאותם לקבלת השבה של מסי יבוא בגין טובין המיוצאים מישראל.
 • תפיסה וחילוט של משלוחים: ייצוג יבואנים במחלוקת הנוגעות לתפיסה וחילוט של טובין מיובאים בחשד לעבירות על פקודת המכס וחוק מס קנייה.
 • תעודות העדפה: ייצוג יבואנים במחלוקות הנסובות סביב זכאות לפטור ממכס על פי הסכמי הסחר החופשי עליהם חתומה ישראל, בכל הנוגע לתעודות העדפה ותעודות מקור.
 • מיסוי תמלוגים: ייצוג יבואנים במחלוקת מול רשות המסים בנוגע להכללת ערך תמלוגים בערך לצרכי מכס של הטובין.
 • מחיר סיטוני של מוצרים אלכוהוליים: ייצוג יצרנים מקומיים מול רשויות מס קניה בסוגיות הנוגעות לאופן חישוב המחיר הסיטוני של משקאות אלכוהוליים.
 • ייצוג בפני וועדות: ייצוג עסקים בפני וועדת היבוא ובפני הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק לאיסור הלבנת הון – במקרים של אי חוקיות ביבוא, כגון הצגת רישיונות ואישורי יבוא באיחור, אי סימון טובין וכיוצ"ב.
 • מס קנייה ומס ערך מוסף: ייצוג יצרנים מקומיים בתחום מס קניה ומס ערך במחלוקות מול רשויות המס, בשלבי השומה וההשגה, בערעורים לבית המשפט ובייעוץ שוטף.
 • משפט פלילי: ייצוג נחקרים ונאשמים בעבירות הקשורות לתחום מסי היבוא, המע"מ ומס קניה בייצור מקומי. ליווי הנחקרים בכל שלבי החקירה הפלילית, וכן ייצוג הנאשמים לאחר הגשת כתבי אישום.
 • תקינה: ייצוג יבואנים ויזמים במחלוקות מול מכון התקנים והממונה על התקינה במשרד הכלכלה.
 • אחריות מקצועית של סוכני מכס: תביעות נגד סוכני מכס בכל הנוגע לתחום עיסוקם.

סחר חוץ

המשרד מייצג ומלווה חברות מקומיות ובינלאומיות בכל היבטי רגולציית הסחר מול משרדי הממשלה השונים, כגון משרד התמ"ת, משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וכן מול ועדות ממשלתיות שונות.

איתן מהולל שדות הינו המשרד הבולט בישראל בייצוג לקוחות בסוגיות של היטלי היצף והיטלי יבוא והיה מעורב בהליכים המשפטיים המרכזיים בתחום זה בשנים האחרונות. המשרד מייצג חברות בינלאומיות וישראליות בפני הממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת, הוועדה המייעצת לשר התמ"ת, ועדת הכספים של הכנסת ובתי המשפט.

שילוח בינלאומי

איתן מהולל שדות מייצג לקוחות בתחום המשפט הימי ודיני הובלה, לרבות ביטוח מטענים וייצוג בעלי מטענים ומבוטחים בתביעות הקשורות לנזקי מטענים שאירעו במהלך השרשרת הלוגיסטית. כמו כן, מייצג המשרד חברות ישראליות וזרות בסכסוכים מסחריים הנוגעים להסכמי מכר בינלאומיים, שטרי מטען, אשראיים דוקומנטריים ופרשנות כללי ה-INCOTERMS.

דירוגים בינלאומיים

איתן מהולל שדות דורג כמוביל בתחום מסי היבוא בישראל, הן על ידי חברת הדירוג בינלאומי Legal 500 והן על ידי חברת הדירוג הבינלאומית Chambers & Partners, אשר תיארה את המשרד כ-"Synonymous with high-quality expertise in customs work".

צוות מוביל

עורכי הדין במחלקת מכס וסחר חוץ הינם בעלי ניסיון נרחב בייצוג חברות ישראליות ובינלאומיות בתחומי מיסוי, סחר חוץ, קניין רוחני, הובלה ימית, אווירית ויבשתית, ובתביעות בהן מעורבים מובילים, משלחים בינלאומיים וחברות ביטוח.

עורכי הדין במחלקה משמשים כמרצים וכמנחים בפורומים ובכנסים שונים. כמו כן, מפרסמים עורכי הדין במחלקה מאמרים בעיתונים ובכתבי העת המובילים בישראל (דה מרקר, גלובס, "המטען", מוסף סחר חוץ של עיתון "הארץ" ועוד), ומתראיינים בערוצי המדיה השונים.

שותף המחלקה עו"ד אהוד קרונפלד שימש במשך 22 שנים כמרצה באוניברסיטת תל-אביב בנושאי סחר בינלאומי.

עו"ד שרון סופרין שימש כחבר הנהלת ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבין-לאומיים. במסגרת זו ייצג את חברי הארגון הפועל תחת לשכת המסחר בתל אביב, מול רשות המיסים, משרדי ממשלה שונים וגופים עסקיים וליווה הליכי חקיקה בתחום.

פירסומים בנושא מכס וסחר חוץ