ראשי תחומי מומחיות תשתיות, אנרגיה ומימון פרויקטים

תשתיות, אנרגיה ומימון פרויקטים

מחלקת תשתיות, אנרגיה ומימון פרויקטים של משרד איתן מהולל ושדות מתמחה בליווי משפטי של פרויקטים ועסקאות בתחומי האנרגיה, התחבורה, המים והנדל"ן.

עקב תנאי רגולציה ומימון ייחודיים, פרויקטים בתחומי התשתיות והאנרגיה דורשים מומחיות ומיומנות במספר דיסציפלינות משפטיות. המומחיות שלנו נשענת על ניסיון מוכח בליווי ובסגירה של עסקאות רחבות היקף בעלות מבנה מורכב במיוחד, ובמימון של קונסורציום של גורמי מימון מאירופה, מארה"ב ומישראל. אנחנו מסייעים ללקוחותינו במציאת פתרונות מדויקים לסוגיות סבוכות, ובסגירת העסקאות על הצד הטוב ביותר.

פרגמטיות הנשענת על ידע והבנה

המחלקה ניגשת לכל פרויקט במטרה לאתר את הפתרונות המשפטיים המתאימים ביותר. הבנתו העמוקה של צוות המחלקה בתחומי המשפט הרלוונטיים מאפשרת לייעץ לא רק לגבי התנאים שעליהם לא כדאי לוותר, אלא גם לגבי תנאים המאפשרים גמישות. גישה פרגמטית זו היא בעלת תרומה משמעותית לקידום סגירת העסקאות במהירות המרבית.

צוות המחלקה

הצוות שלנו הינו מהיחידים בישראל הכולל מומחים בכלל ענפי המשפט הרלוונטיים לתחום של פרויקטים מורכבים ורחבי היקף, לרבות מומחיות יוצאת דופן בדיני מכרזים, משפט מנהלי, רגולציה ממשלתית, הסכמי מימון, עסקאות גידור (ISDA), שעבודים והמחאת זכויות, מיסוי, מקרקעין, קניין רוחני, ליטיגציה ועוד.

צוות המחלקה ניחן בהבנה מסחרית מעמיקה ומכיר היטב את האינטרסים של כלל הגורמים המעורבים בפרויקטים: הממשלה, המממנים, היזמים והקבלנים המבצעים.

דוגמאות לעסקאות שליווה צוות המחלקה:

 • תחנת-כוח קונבנציונאלית במישור רותם (440 MW)
 • תחנת-כוח אגירה שאובה בגלבוע (300 MW)
 • תחנת-כוח תרמו-סולארית (שקתות) באשלים (120 MW)
 • תחנת-כוח תרמו-סולארית (מגדל שמש) באשלים (120 MW)
 • תחנת-כוח פוטו-וולטאית באשלים (30 MW)
 • הרכבות הקלות בתל-אביב ובירושלים
 • מגורים להשכרה בהרצליה וברמת השרון
 • קריות ממשלה ובתי משפט בערים שונות ברחבי הארץ
 • הלוואה של 200 מליון יורו מבנק ההשקעות האירופאי לממשלת ישראל לצורך מימון פרויקטים בתחום הביוב
 • עסקאות גידור רבות של ממשלת ישראל מול בנקים להשקעות מחו"ל (ISDA, CSA)
 • הסכמים בין הממשלה לבין חברת נתיבי הגז למימון ההקמה של מערכת ההולכה הארצית

צוות מחלקת תשתיות, אנרגיה ומימון פרויקטים:

פירסומים בנושא תשתיות, אנרגיה ומימון פרויקטים