ראשי פירסומים אושר ניהול תביעה ייצוגית נגד יצרן זר ויבואן של מוצרי תינוקות

אושר ניהול תביעה ייצוגית נגד יצרן זר ויבואן של מוצרי תינוקות

6 דצמבר. 2009
מאת עו"ד אביגדור דורות, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה  ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום בתל אביב (השופט אברהם קסירר, תא"מ (ת"א) 42260-07 נדל רגב שירלי ואח' נ' LTD RUBBER CANNON ואח'), במסגרתה אושר ניהול תביעה ייצוגית נגד יצרן זר ונגד יבואן של מוצרי תינוקות, בגין הטעייה בתאריך התפוגה שעל המוצר (הסתרתו).

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

המבקשים הינם הורים וילדים אשר רכשו תכשיר שמטרתו להגן על אמהות ולהקל על תופעות של פציעות וחתכים בתקופת ההנקה. הנתבעות הינן חברה אנגלית העוסקת בהפצה ושיווק מוצרי תינוקות, ביניהם מוצרי צריכה תחת סימן המסחר "Avent", וכן היבואנית הבלעדית לישראל של מוצרי "Avent".

לטענת ההורים, התכשיר ניתן במתנה לאלה שרכשו רפידות הנקה חד פעמיות, והוא הוצמד אל גב הקופסא של הרפידות, כך שתאריך תפוגתו הוסתר, ולא ניתן היה להבחין בו מבלי לפתוח את אריזת הניילון. לטענתם, עם פתיחת האריזה גילו כי התוקף המוטבע על גבי התכשיר הינו עד לסוף חודש מאי 2007, כלומר – לשבוע אחד בלבד מיום הרכישה. ההורים טוענים כי מדובר בפעולה מכוונת של החברה האנגלית ושל היבואנית, שמטרתה להיפטר ממלאי תוך התעשרות על חשבון הרוכשים. עוד נטען, כי התכשיר שווק גם בחודש יוני, כלומר לאחר שפג תוקפו.

משכך, טוענים ההורים כי מדובר בהטעיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, וכן מדובר במוצר פגום שבגינו חייבות החברה האנגלית והיבואנית בנזיקין. במסגרת הבקשה, נתבקש בית המשפט לאשר את תביעת ההורים כתביעה ייצוגית.

מנגד, טוענות החברה האנגלית והיבואנית כי התכשיר הוגדר ונרשם ע"י משרד הבריאות כ"תמרוק", ומשכך אין חובה חוקית לציין על גבי המוצר תאריך תפוגה. זאת ועוד, היות ומדובר במוצר קוסמטי ולא במוצר רפואי, הרי שהוא אינו מוגבל בתאריך תפוגה, ואין כל קשר לתאריך האחרון לשווק המופיע על גבי אריזתו.

עוד נטען כי החברה האנגלית מכרה ליבואנית את התכשיר בפעם האחרונה בשנת 2004, ואילו היבואנית שיווקה את המארז לאחרונה בחודש מרץ 2007, ומשכך אין כל עילת תביעה אישית כנגדן. ההסבר שניתן לאריזת התכשיר כך שהתאריך צמוד לרפידת ההנקה הוא שהיה זה נדרש לצורך הצגת שם התכשיר, הוראות השימוש שלו וכו' בבירור בעברית כנדרש ברישיון, וכי לא הייתה כל אפשרות אחרת להצמדת התכשיר לרפידה. עוד נטען כי על הצרכנים לבדוק את המוצר אותו הם רוכשים מיד לאחר קבלתו.

החלטתו של בית המשפט:

בית המשפט קבע כי אופן הגדרת התכשיר ברישיון אינה גורעת מחובת הגילוי הצרכנית אליה מחויבות החברה האנגלית והיבואנית. עוד נקבע כי עצם הימצאו של תאריך תפוגה על גבי המוצר מלמד על חשיבותו וחיוניותו, בעיקר כאשר מדובר בתכשיר שעלול להגיע אל תינוק. בית המשפט דחה את הטענה לפיה על הרוכש מוטלת החובה הבלעדית לבדיקת המוצר וקבע כי על החברה האנגלית והיבואנית מוטלת החובה לגלות לציבור הצרכנים כי קיים תאריך תפוגה, אשר קרב ובא, על מנת שהרוכשים יוכלו להחליט האם לרכוש המוצר או לא.

עוד נקבע כי יסוד ההטעיה הנדרש על פי חוק הגנת הצרכן מתקיים. בית המשפט הוסיף וקבע כי הוכחה אפשרות סבירה להצלחה של ההורים בתביעתם, הוכחה קבוצת צרכנים הומוגנית הנובעת מהתקשרות צרכנית, וכי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. לבסוף, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית התקבלה, והחברה האנגלית והיבואנית חויבו בתשלום הוצאות על סך 10,000 ש"ח. כעת, יהיה על קבוצת התובעים לנהל את התביעה הייצוגית נגד היצרן והיבואן.
שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בהחלטה.