ראשי פירסומים בית המשפט: יש לברר את אחריות ממן לנזק למטען

בית המשפט: יש לברר את אחריות ממן לנזק למטען

16 ספטמבר 2009
מאת: עו"ד אביגדור דורות, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום בתל אביב (השופט יעקב שיינמן, תא"מ 158200-09 קונסול טק (MRS) יבואר ושיווק בע"מ נ' הפניקס הישראלי בע"מ – חברה לביטוח), שבמסגרתה נדחתה בקשת ממן לדחות על הסף את הודעת צד שלישי שהוגשה כנגדה ע"י הפניקס, אשר ביטחה משלוח שהגיע בחסר.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

קונסול טק (היבואן) עוסקת ביבוא ושיווק של קונסולות, משחקי מחשב וטלוויזיה. היבואן הזמין משלוח מדובאי שהכיל 400 קונסולות משחקים מסוגים שונים. הקונסולות הגיעו לישראל במשלוח אווירי, והועברו למחסני היבואן ע"י ספק מקומי, לאחר השחרור מן המכס. לטענת היבואן, לאחר שנציגיו ספרו באופן מדויק את הכמויות שבמשלוח, הם נוכחו לדעת כי קיים חוסר של 30 קונסולות. שמאי שהוזמן העריך את שווי החוסר בסך של כ-38,000 ש"ח.

בתביעתו, טוען היבואן כי על חברת הביטוח הפניקס, אשר ביטחה את המשלוח, לפצותו בגין נזקיו, זאת כיוון שבתעודת המשלוח צוין במפורש כי ישנם 400 מוצרים אשר נשלחו מדובאי והועלו למטוס, ולכן החוסר נגרם בעת המשלוח עצמו. חברת הביטוח דחתה את טענות היבואן, ובין השאר שלחה הודעות לצדדים שלישיים, מובילי המשלוח, בטענה כי הצדדים השלישיים ביחד ולחוד אחראים לחוסר במטען. ממן הינה אחד מהצדדים השלישיים אליהם נשלחה ההודעה ע"י חברת הביטוח. בבקשתה, גורסת ממן כי הודעת הצד השלישי כנגדה חסרת כל בסיס. לטענתה, כתב ההגנה של חברת הביטוח לא רק שלא מגלה עילה כנגד ממן, אלא קובע באופן מדוקדק ביותר כי החוסר ארע בחצרי הספק.

לפיכך, טענה ממן כי חברת הביטוח למעשה מודה בעובדה כי ממן כלל לא קשורה לחוסר שהתגלה במטען. לטענת ממן, חברת הביטוח לא יכולה להעלות טענות הסותרות את טענותיה הנחרצות בכתב ההגנה, והיא מנהלת הליכים שלא בתום לב כנגדה, ומבזבזת שלא לצורך את כספי המבוטחים. לטענת חברת הביטוח, הודעה לצד שלישי מטבעה הינה תביעה על תנאי. כלומר, חברת הביטוח טענה כי במידה ובית המשפט לא יקבל את טענתה כי החסר נוצר בעת שליחת המטען, הרי יוצא מכך שהחסר אירע באחד משלבי ההובלה, וככל שזו תהיה התוצאה, יתכן וממן אחראית לחסר שהתגלה.

החלטתו של בית המשפט:

בית המשפט קבע כי בשלב זה ובנסיבות העניין אין לדחות על הסף את ההודעה לצד שלישי כנגד ממן בגין העדר עילה, שכן ההכרעה מצריכה בירור עובדתי וראייתי עמוק יותר. עוד נפסק, כי במידה ויעלה בידי חברת הביטוח להוכיח חלק מטענותיה כלפי ממן, הרי שקיימת לכאורה עילת תביעה כנגד ממן ועל מנת להוכיח או להפריך איזה מבין הטענות, יש לשמוע עדים ולעיין בראיות שברצון הצדדים להציג. עוד נקבע כי ממן תוכל לחזור על בקשתה לדחות התביעה נגדה לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית, שכן אז ניתן יהיה לבחון ביתר פירוט את שאלת קיומה של עילת תביעה. לאור זאת, דחה בית המשפט את בקשת ממן לדחיית ההודעה לצד שלישי, ולא חייב מי מן הצדדים בהוצאות. שמות באי כוח הצדדים לא פורטו בהחלטה.