ראשי פירסומים יבואן חויב להשיב לסוכן המכס את חובו שלא נפרע

יבואן חויב להשיב לסוכן המכס את חובו שלא נפרע

18 אוקטובר 2009
מאת: עו"ד אביגדור דורות, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בכפר-סבא (השופטת ניצה מימון-שעשוע, ת.א. 2153/07 מנטפילד 1983 בע"מ נ' INN ON THE PARK EILAT LTD), במסגרתו התקבלה תביעה של סוכן מכס נגד יבואן, בקשר עם יתרת חוב בגין שירותים שניתנו ליבואן.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

מנטפילד הינה חברה העוסקת בעמילות מכס. מנטפילד שחררה בשנת 2003 מכולות של רהיטים מהמכס והובילה אותם לבית המלון של חברת In on the Park באילת. לטענת מנטפילד, בעלת המלון שילמה לה רק חלק מהחוב, ונותרה יתרת חוב פתוחה של כ-24,000 ש"ח. לטענת מנטפילד, חברת רפיד – שנמצאת כיום בפירוק ושבעליה ובעלי המלון הם אותם בעלים – הייתה החוט המקשר בינה לבית בעלי המלון, כאשר התקשורת הטלפונית נעשתה באמצעות חברת רפיד ומשלוח המסמכים והחשבוניות נעשה מ/אל משרדי רפיד בפתח תקווה, מטעמי נוחות, וזאת למרות שרשימוני היבוא, כמו גם החשבוניות, היו ע"ש בעלת המלון.

מטעם מנטפילד העיד סוכן מכירות, שהבהיר כי ברוב המקרים לא נעשה הסכם בכתב עם הלקוח, אלא סוכן המכס שולח ללקוח פירוט של תעריפי עמילות המכס וההובלה. כן העיד מטעם מנטפילד סמנכ"ל הכספים שלה דאז, אשר אישר נוהל זה של שליחת הצעת מחיר בלבד. כמו כן, העיד סמנכ"ל הכספים כי הנוהל לפיו איש קשר אחד משמש כנציג של שתי חברות שלכל אחת כרטסת נפרדת בהנה"ח הוא אפשרי וקיים גם בעוד מקרים, אך בכל מקרה החשבונית יוצאת ע"ש הלקוח שרשימוני היבוא הם על שמו, כלומר- במקרה זה ע"ש בעלת המלון.

מנגד, טענה בעלת המלון להיעדר יריבות משפטית בינה לבין עמילות המכס, מכיוון שההתקשרות של בעלת המלון הייתה עם קבלן משנה, חברת רפיד, ורפיד היא שהתקשרה עם מנטפילד. מנהל בעלת המלון העיד כי לא היה לו קשר ישיר עם מי מעובדי מנטפילד, וכי חברת רפיד היא שהייתה מטפלת ביבוא הסחורות שלה. עוד נטען, כי קיים הסכם בין בעלת המלון לבין רפיד, אך הסכם זה לא הוצג בבית המשפט. בבית המשפט התברר כי התשלומים עבור שירותי מנטפילד שולמו ע"י בעלת המלון – וזאת בניגוד לנטען בתצהירו של המנהל.

פסק דינו של בית המשפט:

בית המשפט קבע כי עדויותיהם של סוכן המכירות ושל סמנכ"ל הכספים של מנטפילד מהימנות, בעוד עדות מנהל בעלת המלון לא הותירה רושם מהימן ופרטים רבים בעדות היו שגויים. בית המשפט קבע כי מאחר שחברת רפיד ממילא קיבלה ממנטפילד שירותים לגבי סחורות שבבעלותה, ולנוכח הקשר והזיקה בין שתי החברות, סוכם כי רפיד תשמש כחוליית קישור בין הצדדים לצורך תיאום טלפוני, שליחת מסמכים והעברת התשלום למנטפילד. יחד עם זאת, בית המשפט קבע כי ההתקשרות הייתה בין מנטפילד לבעלת המלון, שהרי הסחורה ששוחררה מהמכס הייתה של בעלת המלון ולא של רפיד, והובלה לבית המלון ולא לחברת רפיד. בסופו של דבר, קיבל בית המשפט את תביעת מנטפילד במלואה, וחייב את בעלת המלון בנוסף בתשלום שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ש"ח ובהחזר אגרת התביעה. מנטפילד יוצגה ע"י עו"ד יערי. בעלת המלון יוצגה ע"י עו"ד גינדס ואח'.

מסקנות:

במקרה זה התקבלה התביעה, על אף שהלקוח לא הוחתם על חוזה בכתב, ובו תביעות ברורות ומפורשות. ברור כי החתמת הלקוח על מסמך בכתב היתה מקילה מאוד, ויתכן וחוסכת את ההתדיינות המשפטית.