ראשי פירסומים יבואן מקביל של משחות השיניים קולגייט ייאלץ לחשוף מסמכים בפני היצרן

יבואן מקביל של משחות השיניים קולגייט ייאלץ לחשוף מסמכים בפני היצרן

16 ספטמבר 2011
מאת: עו"ד אביגדור דורות, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה ניתן פסק דין על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים (הנשיאה מוסיה ארד, עת"מ 1433/09 איינשטיין צור ייבוא ייצוא וסחר בינלאומי בע"מ נ' הממונה על חופש המידע, משרד הבריאות ואח'), אשר דחה את עתירת חברת איינשטיין נגד משרד הבריאות. בעתירתה, ביקשה החברה למנוע ממשרד הבריאות לחשוף מסמכים אשר הוגשו על ידי החברה לצורך קבלת רישיון יבוא, בפני היצרן (קולגייט).

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברת איינשטיין צור יבוא יצוא וסחר בינלאומי מייבאת לישראל את משחת השיניים קולגייט מכוח רישיון יבוא משנת 2006. החברה מייבאת את משחות השיניים ביבוא מקביל. במסגרת בקשת החברה לקבל רישיון יבוא, הציגה החברה למשרד הבריאות ארבעה מסמכים שערכה יצרנית משחת השיניים, הנוגעים להרכב משחת השיניים, בדיקות שנערכו למשחה וקודי הסימון על האריזה. בשנת 2008 פנתה היצרנית (קולגייט) למשרד הבריאות וביקשה לחשוף בפניה את המסמכים הנ"ל, לאור החשש כי מדובר במסמכים מזויפים.

חברת איינשטיין התנגדה למסירת המידע, אך משרד הבריאות החליט כי אין מניעה להעביר את המסמכים לעיון יצרן משחת השיניים. לאור זאת, הגישה חברת איינשטיין את העתירה הנוכחית כנגד החלטת משרד הבריאות. בעתירה, טוענת חברת איינשטיין כי משרד הבריאות מבקש לחשוף את המסמכים, הכוללים סודות מסחריים מובהקים, בפני גורם שזהותו אינה ידועה לה. עוד טענה איינשטיין כי ההחלטה לחשוף את המידע התקבלה למרות שלא התאפשר לה לעיין בבקשת המידע, דבר העומד בניגוד לפסיקה שהתייחסה לנושא זה. עוד טענה איינשטיין כי אין לחשוף את המסמכים בפני היצרנית קולגייט, שכן בפעם הקודמת בה חשף משרד הבריאות מסמכים בפני קולגייט, לגבי יבוא של משחה אחרת בשם קולגייט פרופוליס, חשפה אותם היצרנית בניגוד להתחייבויותיה בפני חברת שסטוביץ, היבואנית (הרשמית) מטעמה של קולגייט, ובכך גרמה לה לנזק רב. מנגד, טען משרד הבריאות כי על פי הפסיקה אין מניעה לחשוף את מסמכים בפני יצרנית המוצר.

עוד נטען כי הנזקים להם טוענת איינשטיין, באשר למקרה הקודם בו נחשפו המסמכים לגבי משחת השיניים קולגייט פרופוליס, אין בהם כדי למנוע את חשיפת המסמכים במקרה הנוכחי, שכן נזקים אלה נגרמו לאחר שהתברר כי אכן מדובר במסמכים מזויפים.

פסק הדין של בית המשפט:

בית המשפט פסק כי אכן מדובר במסמכים הכוללים סודות מסחריים מובהקים, אך הואיל ומדובר במסמכים הנוגעים למשחת השיניים שנערכו על ידי יצרנית משחת השיניים, אין הם סודיים כלפיה ואין מניעה לאפשר לה לעיין בהם. יתר על כן, נפסק כי קיימת חשיבות לאפשר ליצרן לעיין במסמכים שעל בסיסם העניק משרד הבריאות רישיון יבוא, לצורך בחינת מקוריותם. כמו כן, נקבע כי היבואן מוחזק כמי שידע, בעת הגשת הבקשה לרישיון יבוא, כי ניתן יהיה לחשוף את המסמכים לפני היצרן. טענתה של איינשטיין כי משרד הבריאות מבקש לחשוף את המסמכים בפני גורם שאינו ידוע לה נדחתה, שכן משרד הבריאות הודיע זה מכבר לאיינשטיין כי היצרנית-קולגייט היא העומדת מאחורי הבקשה לחשיפת המסמכים. באשר לטענה כי לא התאפשר לה לעיין בבקשה, נקבע כי היות ומדובר בבקשה זהה במהותה לזו שהוגשה בעניין המשחה קולגייט פרופוליס, אין באי העברת נוסחה המדויק של הבקשה כדי למנוע את גילוי המידע ליצרנית.

לגבי הנזק אשר לטענת איינשטיין עשוי להיגרם לה עקב חשיפת המסמכים, נקבע כי נזק שנגרם בעבר בעקבות גילוי כי מסמכים שהוגשו למשרד הבריאות הם מזויפים, אינו יכול למנוע כיום גילוי מסמכים אחרים ליצרנית, אפילו אם היא בוחרת לגלותם ליבואן המורשה. לבסוף, העתירה נדחתה, וחברת איינשטיין חוייבה בתשלום הוצאות בסך של 80,000 ש"ח, מחצית לטובת משרד הבריאות ומחצית לטובת קולגייט. חברת איינשטיין יוצגה ע"י עו"ד יהלום. קולגייט יוצגה על ידי עו"ד שאולסקי. משרד הבריאות יוצג ע"י פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי).

המשמעות של דחיית העתירה היא שמשרד הבריאות יוכל להעביר את המסמכים לעיונה של קולגייט. יחד עם זאת, מאחר ומדובר בפסק-דין של בית משפט מחוזי (לעניינים מנהליים), יתכן כי חברת איינשטיין תשקול הגשת ערעור לבית המשפט העליון, ובקשה לעכב את ביצוע פסק-הדין עד להכרעה בעליון, דבר אשר יכול לדחות את ההכרעה הסופית בסכסוך.