ראשי פירסומים כיצד תנצל את תקופת החסד להגשת פטנטים בארצות הברית?

כיצד תנצל את תקופת החסד להגשת פטנטים בארצות הברית?

26 אוגוסט 2013
מאת: עורכת דין שירלי גל

לאחרונה נכנסו לתוקף הוראות נוספות של חוק הפטנטים (America Invents Act) כשאחת ההוראות המשמעותיות שבהם עוסק החוק היא שינוי "תקופת החסד" להגשת בקשות פטנט למרות שההמצאה נחשפה לפני מועד הגשתה. השינוי בהגדרת תקופת החסד משמעותי ביותר עבור חברות סטארט-אפ ישראליות, משום שהן נוטות להסתמך על תקופת החסד ביתר שאת.

תאר לעצמך שאתה יזם בתערוכה מקצועית ויש לך משקיע שמעוניין מאוד במוצר שלך. שניכם מתיישבים כדי להגדיר את המונחים של ההשקעה והמשקיע שואל אותך "האם הגשת בקשה לפטנט על המוצר שלך"? אם הגשת, נהדר. אם לא הגשת, אתה בצרות. אם לא שמרת בסוד על ההמצאה שלך, כיצד תוכל להגיש בקשה לפטנט כעת, לאחר שחשפת את הרעיון למישהו אחר?

בארצות הברית, שנחשבת לשוק החשוב בעולם, ניתן להגיש בקשה לפטנט כל עוד לא עברה שנה מאז שחשפת את ההמצאה שלך בציבור או מהמועד שבו התחלת למכור את ההמצאה. זוהי "תקופת החסד" שמאפשרת גם לחברות הסטארט-אפ הישראליות לטבול את רגליהן בעולם הפטנטים.

עם זאת, על פי הוראות החוק החדשות שנכנסו לתוקף במרץ האחרון, האופן שבו "תקופת החסד" מיושמת, השתנה. והשאלה שנותרה פתוחה היא, האם תקופת החסד האמריקנית עדיין ישימה?

לפני כניסתו של חוק הפטנטים לתוקף, תקופת החסד אפשרה לממציאים להראות לכולם את הפטנט ורק לאחר מכן להגיש את הבקשה לפטנט. לפיכך, כל ממציא יכול היה לברר אם ישנה התעניינות בהמצאה שלו, או אם הוא משיג מימון, לפני שהחליט להוציא כסף על הגשת ההמצאה לרישום כפטנט בארצות הברית. זאת יכול היה לעשות מבלי לדאוג שהפרסומים שלו או של אחר, יצוטטו כנגדו במהלך בחינת ההמצאה.

החוק בארצות הברית עדיין מאפשר לממציאי הפטנט שנת חסד אחת כדי לנסות לעורר עניין בהמצאה שלהם לפני שהם מגישים בקשה לפטנט. עם זאת, כעת החוק מיושם רק על ידי הימנעות מבחינת פרסומיו של הממציא בשנה שקדמה להגשת בקשת הפטנט כנגדו. אולם, פרסומים של אחרים, כל עוד הם לא "נגזרת" של המצאת הממציא, יכולים להיות מצוטטים כנגדו בבחינת ידע קודם שיחסום את ההמצאה מלהירשם כפטנט.

זהו שינוי גדול. המשמעות הינה שאם יש מישהו אחר, שהעלה באופן עצמאי, רעיון זהה או דומה מאוד לרעיון שלך, ופירסם אותו במסגרת השנה שקדמה למועד ההגשה שלך, הפרסום של האחר, יכול להיות מצוטט כנגד הבקשה שלך.

עם זאת, אם מישהו אחר שמע הרצאה שלך או ראה את ההמצאה שלך, במשך השנה לפני שהוגשה, אזי ההמצאה שלו נחשבת כ"נגזרת" מההמצאה שלך והפרסום שלו אינו יכול לשמש נגדך. פן זה משנה את יישום החוק. ממועד המצאת ההמצאה עליך להוכיח עם מי נפגשת או מי שמע אותך מדבר על ההמצאה שלך במהלך השנה שלפני הגשת הפטנט.

אולם, עבור כל אותם אנשים שהעלו ספק בכך שניתן להפוך את המצאתם לפטנט עד שמישהו הציע להם את האפשרות הזו, תקופת החסד עדיין מאוד שימושית. היא מאפשרת לבעל הפטנט שטרם הגיש את המצאתו לשנות את דעתו ולהצטרף למערכת הפטנטים, אם יתברר שההמצאה עשויה להיות כשרה לרישום כפטנט. ללא תקופת חסד זו, ממציאים אלה לא היו רושמים פטנט על ההמצאה שלהם.

המטרה היא לעודד ממציאים להפוך את המצאתם לפטנט, ובכך לתרום לקידמה, אזי תקופת החסד עדיין ישימה לדידי, יתר מדינות העולם צריכות לפעול בהרמוניה ולהתאים את חוקיהן לשיטה שהונהגה עתה בארצות אם וחשובה. הברית על-ידי אימוץ תקופת חסד כזו.