ראשי פירסומים מאמר – רכישת מניות ושינוי סיווג פעילות כעסקה מלאכותית – אימתי ?

מאמר – רכישת מניות ושינוי סיווג פעילות כעסקה מלאכותית – אימתי ?

16 אפריל. 2020  |  ירחון מיסים
מאת עו"ד (רו"ח) נועה לב גולדשטיין, עו"ד אדם קדש

להמשך קריאת המאמר