ראשי נדחה ערעורו של נהג מונית שהוביל מטען רפואי שניזוק

נדחה ערעורו של נהג מונית שהוביל מטען רפואי שניזוק

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\n \r\n\r\nבימים אלה (21.10.09) ניתן פסק-דין בערעור על ידי בית המשפט המחוזי בת"א (השופטת רות לבהר שרון, ע"א 3417/07 גבר שלום נ' קונטיננטל חברה לביטוח בע"מ ואח'), במסגרתו נדחה ערעורו של נהג מונית שהוביל סחורה וחויב בפיצוי בגין נזק שנגרם לסחורה בעת הובלתה.\r\nעובדות המקרה וטענות הצדדים:\r\n\r\nהמערער הינו נהג מונית אשר נשכר על ידי סוכן מכס (אילת גייטפורט) כדי להעביר מטען של חברת ניאופרם ממחסן ממ"ן למשרדי ניאופרם בהרצליה. המטען כלל 19 קופסאות ובתוכן ציוד רפואי שרגיש לרטיבות. במהלך ההובלה, בשל מזג אויר גשום וסוער, נרטבו מספר קרטונים ונגרם נזק לתכולתם. בגין נזק זה, שילמה חברת הביטוח לניאופרם סך של 21,000 דולר. חברת הביטוח הגישה תביעת שיבוב כנגד נהג המונית וכנגד סוכן המכס. במסגרת התביעה בבית משפט השלום, אשר עסקה בעיקר בשאלת חלוקת האחריות, נקבע כי נהג המונית, ברשלנותו, אחראי ל-100% מן הנזק. נהג המונית חויב להשיב לחברת הביטוח את מלוא הסכום ששילמה. על פסק דין זה הגיש נהג המונית ערעור. במסגרת הערעור, טען נהג המונית כי אין כל יחס בין העלות ששולמה לו עבור הנסיעה לבין הנזק שנתבע ממנו, ואין מקום לראות בו מעין "מבטח" לגבי מטען בשווי של מאות אלפי שקלים מבלי ליידע אותו בדבר תכולת הארגזים שהוביל, עלותו האדירה של המטען והרגישות היתרה שלו להירטבותו בגשם. עוד טען נהג המונית כי מדובר בכוח עליון, ומכאן שהוא פטור מאחוריות בגין נזק בלתי נמנע. נהג המונית הוסיף וטען כי נהג באופן סביר וכמקובל, ולא הייתה כל רשלנות מצידו, המשיך והטיל אחריות על סוכן המכס, וטען כי זה היה צריך להזהירו ולתת לו הוראות מדוייקות כיצד יש לטפל במטען, ומשכך יש להטיל גם על סוכן המכס במקרה זה אחריות. מנגד, טען סוכן המכס כי נהג המונית ביצע עבורו שליחויות דומות עשרות פעמים בעבר, ובמקרה נשוא התביעה אף ידע כי מדובר בציוד רפואי. עוד נטען על ידי סוכן המכס כי נהג המונית לא הוכיח כי מדובר בכוח עליון, ואף לא ידע להסביר כיצד נרטבו הקרטונים.\r\nפסק-הדין בערעור:\r\n\r\nבית המשפט קבע כי אין להתערב בקביעות העובדתיות הברורות שנקבעו על ידי בית משפט השלום במסגרת פסק-הדין. עוד נפסק בערעור כי בית משפט השלום צדק כאשר החיל את הכלל הידוע מדיני הנזיקין, המכונה "הדבר מדבר בעד עצמו", במסגרתו כאשר מתרחש נזק בעת שמטען מצוי בחזקתו של אדם, על אותו אדם מוטל הנטל להוכיח היעדר התרשלות. במקרה זה, נהג המונית לא שכנע בדבר אי התרשלותו בהובלת המטען, ולא נתן כל הסבר מניח את הדעת כיצד נרטבו הקרטונים. עוד נקבע כי סוכן המכס לא היה צריך ליתן אזהרה מיוחדת כלשהי לנהג המונית בדבר המטען, שכן נהג המונית, לא אחת, העביר מטענים עבור סוכן המכס אל חברת ניאופרם, וידע כי זו עוסקת בתחום התרופות. בית המשפט הוסיף וקבע כי נהג המונית לא הראה התקיימות של נסיבות של כוח עליון, אשר עשויות היו לשחררו מהאחריות. בית המשפט העיר כי אמנם אין כל פרופורציה בין התמורה שקיבל נהג המונית לבין הנזק בו חויב, אך אין מקום להתערב במסקנות פסק הדין של בית משפט השלום. בית המשפט העיר כי חבל שנהג המונית לא דאג לבטח עצמו בביטוח לסחורות בהעברה, כאשר היה מודע לכך שלא אחת הוביל סחורות יקרות ערך. בסופו של דבר, הערעור נדחה אך בית המשפט החליט, לפנים משורת הדין, שלא לחייב את נהג המונית בהוצאות המשפט.\r\nנהג המונית יוצג ע"י עוה"ד ש. גרוסמן ור. יונגר. חברת הביטוח וסוכן המכס ע"י עו"ד י. שירזלי.\r\n\r\n