ראשי פירסומים נדחו תביעותיהן של יבואניות כנגד חברת הביטוח והמוביל הימי בגין אובדן המטען

נדחו תביעותיהן של יבואניות כנגד חברת הביטוח והמוביל הימי בגין אובדן המטען

30 אוגוסט 2009
מאת: עו"ד אביגדור דורות, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה ניתן פסק דין על ידי בית משפט השלום בחיפה (סגנית הנשיא נ. שרון, ת.א. 1290/07 ניסים פרג'ון 2000 (נ.פ.) בע"מ נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ ואח'), ביחס לשתי תביעות כספיות שאוחדו, במסגרתו נדחו תביעותיהן של יבואניות מוצרי עץ כנגד חברת הביטוח והמוביל הימי, בגין אובדן המטען.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברת ניסים פרג'ון וחברת לבידי לביא הינן יבואניות של מוצרי עץ שונים. בינואר 2006 רכשו היבואניות לבידי עץ, והספק מסר את המטען למוביל הימי, חברת ללויד, לצורך הובלתו מנמל קינגדאו שבסין לנמל חיפה. בדרכה, נקלעה האוניה לסערה, ו-24 המכולות שהיו עליה, וביניהן המכולות בהן היה המטען של היבואניות, נפלו לים. המכולות ובהן מטען היבואניות נמשו מהים, אולם המטען שהיה בהן נמצא במצב של אובדן מוחלט. תביעת היבואניות עמדה על כ- 250,000 ש"ח.

המחלוקת העיקרית שבין היבואניות לבין חברת הביטוח נסבה סביב השאלה מתי ביטחו היבואניות את המטען. בעוד לטענת היבואניות, המטען בוטח עוד לפני שידעו על הנזק שנגרם לו, טענה חברת הביטוח כי המטען בוטח לאחר שהנזק נודע ליבואניות.

ביחס לתביעה נגד המוביל הימי, טענו היבואניות כי נטל הראיה מוטל עליו, שכן הנזק שנגרם למטען אירע בעת שהיה בשליטתו הבלעדית של המוביל הימי, וכן כיוון שאירוע הנזק מתיישב יותר עם המסקנה כי המוביל הימי פעל ברשלנות מאשר עם המסקנה שהיבואניות פעלו ברשלנות.

פסק דינו של בית המשפט:

ביחס לתביעה נגד המוביל הימי: בית המשפט בחן האם עומדות היבואניות בתנאי הכלל המכונה "הדבר מעיד על עצמו", המעוגן בסעיף 41 לפקודת הנזיקין, לפיו מועבר נטל הראיה לכתפיו של הנתבע, כאשר קיימת חוסר ודאות עובדתית בנוגע לנסיבות שהביאו לקרות הנזק, והנזק מתרחש בעת שהנכס מצוי בשליטת הנתבע. בית המשפט קבע כי היבואניות אינן עומדות בתנאי הראשון של הכלל, שכן הן לא העלו טענה בנוגע לכך שנסיבות האירוע לא ידועות להן.

יתרה מכך, היבואניות תיארו בכתב התביעה שלהן את השתלשלות האירועים באופן מפורש וברור. עוד נפסק, כי המועד הקובע לעניין הידיעה הוא מועד ניהול ההליך ולא המועד בו קרה הנזק בפועל, ומשהיבואניות יודעות כעת כיצד אירע הנזק, אין תחולה לכלל זה. משכך, נפסק כי הכלל אינו מתקיים בעניינינו ונטל הראיה נשאר על כתפי היבואניות, והן לא עמדו בו, היות ולא הצליחו להוכיח התרשלות מצד המוביל הימי, ולנוכח זאת תביעתן נגד המוביל הימי נדחתה.

ביחס לתביעה נגד הביטוח, ציין בית המשפט כי היבואניות לא הגישו עדויות וראיות להוכחת טענתן כי ביטחו את המטען בטרם נודע להן על הנזק, ודחה את תביעתן גם נגד חברת הביטוח.

שמות באי כוח הצדדים לא פורטו בפסק הדין.