ראשי פירסומים נדחתה טענת "פורום בלתי נאות" שנטענה בתביעה נזיקית של משפחה שבנה נהרג בתאונת סקי באתר איטלקי

נדחתה טענת "פורום בלתי נאות" שנטענה בתביעה נזיקית של משפחה שבנה נהרג בתאונת סקי באתר איטלקי

4 אפריל. 2011
מאת עו"ד אביגדור דורות

לאחרונה דחה בית המשפט המחוזי מרכז בקשה לעיכוב הליכים מחמת פורום בלתי נאות (ת"א 20102-11-09 סטרניק (המנוח) ואח' נ' לה קלוב מדיאטראנה ישראל בע"מ). בית המשפט קבע כי הנתבעים בהליך לא עמדו בנטל ההוכחה כי מירב הזיקות לעניין הנדון אינן מצביעות על ישראל כפורום המתאים לדיון בתובענה.

העובדות:

התובעים הינם הוריו ויורשיו של נער אשר נהרג בתאונת סקי באתר נופש איטלקי. התובעים הגישו תביעה בבית המשפט המחוזי מרכז נגד חברת מדטיראנה ישראל בע"מ ונגד חברת ב.ד.גרייבר בע"מ, אשר שיווקו לטענתם את חבילת הנופש באתר, נגד בית הספר לסקי באתר הנופש ונגד מדריך הסקי.

חברת מדיטראנה ישראל בע"מ ובית הספר לסקי הגישו בקשות שונות למחיקת התובענה על הסף, ולאחר שהצטמצמו המחלוקות דן בית המשפט בטענותיהם בדבר היות בית המשפט הישראלי פורום בלתי נאות לדיון בתובענה. לטענתן, הסוגיות העובדתיות קשורות קשר בלתי ניתן לניתוק למקום התרחשות האירועים נשוא התובענה – איטליה, העדים מצויים באיטליה, ואף צדדי ג' שצורפו להליך – זיקתם לישראל היא מינימלית. כמו כן טענו המבקשות כי מצב זה יקשה עליהן להעיד עדים מטעמן, ואף אם יבוצעו העדויות מרחוק בעזרת אמצעים טכנולוגיים – תיפגע מהימנות העדויות מטעמן. לטענת המבקשות על הדיון להיערך בקרבת מקום התרחשות האירועים נשוא התובענה, מה שיקל על קבלת עדויות מומחים מקומיים ואף על ביקור במקום.

בנוסף, טענו המבקשות כי קיימת תניית שיפוט לפיה הפורום המתאים הוא בית המשפט בצרפת, וכי הדין החל הוא דין מקום ביצוע העוולה הנטענת, הדין האיטלקי, וגם נסיבה זו מצביעה על היות בית המשפט הישראלי פורום בלתי נאות. עוד טוענות המבקשות כי אין למערכת המשפט הישראלית כל אינטרס לדאוג לנורמות ההתנהגות הנדרשות באתר הסקי האיטלקי, וכי לעומתו לבית המשפט האיטלקי יש עניין ממשי בתיק. לסיום, טענו המבקשות כי לא סביר שחברה המארחת באתר הנופש שלה אזרחים מרחבי תבל תאלץ להתדיין בכל פעם במדינת האזרחות של האדם התובע אותה, ועל כן המקום הראוי לדיון בתובענה כזו הוא מקום מושבה של החברה הנתבעת.

פסק דינו של בית המשפט

בית המשפט דחה את הבקשה לעיכוב ההליכים ואת טענת הפורום הבלתי נאות.
בית המשפט הזכיר הלכות קודמות בנושא טענת "פורום בלתי נאות" וקבע כי גם במקרה זה יש להשתמש במבחן מירב הזיקות – הבוחן מהו הפורום המשפטי אליו קשור המקרה הנדון בקשר ההדוק ביותר. הנטל לשכנע כי בית המשפט אינו הפורום הנאות לדיון בתובענה מוטל על כתפי הנתבעים, ועליהם להראות כי רוב הנסיבות מצביעות באופן ברור כי פורום אחר הינו הפורום הטבעי לדיון בתובענה.

בית המשפט חילק את השיקולים להכרעה בשאלת הפורום הנאות לשיקולים אינדיווידואליים הנוגעים לבעלי הדין, לשיקולים ציבוריים הנוגעים לאינטרס הציבורי בדיון בתובענה, ולציפיה הסבירה של הצדדים לתובענה.

שיקולים אינדיווידואליים – בהתייחס לטענת המבקשות כי עדים רבים אינם נמצאים בישראל, קבע בית המשפט כי חלק גדול מהעדים ומהמצהירים הם תושבים ישראליים, אשר נכחו כמטיילים באתר הסקי, וכי נסיעה לחו"ל עבורם תהיה קשה באותה מידה. כמו כן, הזכיר בית המשפט כי התובעים הם אנשים פרטיים וסביר שיקשה עליהם מאוד לנהל הליך בחו"ל, וזאת לעומת המבקשות אשר הינן חברות.

לעניין הטענה כי יש חשיבות רבה לקרבת פורום הדיון לעדים, ולמקום התרחשות האירועים נשוא התובענה, קבע בית המשפט כי בימינו ישנם אמצעים טכנולוגיים רבים המאפשרים עדות "בשלט רחוק" עבור עדים שלא יכולים להגיע. כמו כן, העיר בית המשפט כי טענת המשיבות לחשיבות הקרבה למקום התרחשות האירוע אינה מתיישבת עם טענתם כי הפורום המתאים הינו בית המשפט הצרפתי. עוד קבע בית המשפט כי רק לעתים נדירות ביותר הוא עורך ביקורים במקום התרחשות אירועים נשואי תובענות.

בעניין תחולת הדין האיטלקי קבע בית המשפט כי הוא לא קובע עדיין אם זהו הדין החל, אך תחולתו של הדין האיטלקי אינה בהכרח מחייבת הכרעה כי הפורום הישראלי אינו פורום נאות. בית המשפט יכול להחיל את הדין האיטלקי תוך היעזרות בחוות דעת מומחים בנושא.
שיקולים ציבוריים שיקולים – בית המשפט קבע כי לבית המשפט בישראל יש עניין מהותי בהגנה על אינטרסים של אזרחים ישראלים הרוכשים חופשות בחו"ל באמצעות סוכנויות נסיעות ישראליות (כפי שהינן המבקשות מדיטראנה ישראל וחברת גרייבר בע"מ).

ציפיותיהם הסבירות של הצדדים – באופן עקרוני קיבל בית המשפט את טענת המבקשות כי אדם הנוסע לחו"ל לחופשה ספורטיבית הטומנת בחובה סיכונים, סביר שיצפה כי אם ייגרם לו נזק יתבע את אתר הנופש בחו"ל. אולם, בנסיבות המקרה הנדון, נרכשה חבילת הנופש בישראל, מנתבעות שהן חברות ישראליות, ועל כן סביר כי יצפו הנתבעות הללו כי יתבעו בישראל. כמו כן, ניתן להניח כי חברה המאחרת באתר הנופש שלה אזרחים מרחבי תבל תצפה כי תיאלץ להתדיין מפעם לפעם במדינות המקור של התיירים, וזאת אף נקבע בפסיקה קודמת.

התובעים יוצגו ע"י עוה"ד א' אלרום, בית הספר האיטלקי לסקי והמדריך יוצגו ע"י עוה"ד ש' לוי, קלאב מדיטראנה ישראל יוצגה ע"י עוה"ד מ' לשם, ואתר הסקי האיטלקי יוצג ע"י עוה"ד י' שרביט.