ראשי פירסומים נתקבלה חלקית תביעת בעלת מכולות כנגד רשות הנמלים בגין נזק למכולות

נתקבלה חלקית תביעת בעלת מכולות כנגד רשות הנמלים בגין נזק למכולות

17 ספטמבר 2009
מאת: עו"ד אביגדור דורות, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה ניתן פסק דין על ידי בית משפט השלום בתל אביב (השופט מיכאל תמיר, ת.א. (ת"א) 80049/01   מ. דיזנגוף ושות' בע"מ נ' רשות הנמלים והרכבות), במסגרתו נתקבלה חלקית תביעתה של בעלת מכולות לפיצוי בגין נזקים שנגרמו למכולות, אשר ניזוקו בעת שאוחסנו בתחום הנמל.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברת מ. דיזנגוף מסרה לחזקתה של רשות הנמלים שש מכולות, לצורך אחסנתן בתחום הנמל. לטענתה, המכולות נמסרו כשהן שלמות ותקינות, אך בתקופת הימצאן בחזקת רשות הנמלים, כשהן באחריותה ובטיפולה, נגרמו להן נזקים בסך כולל של כ-8,000 דולר. לטענת החברה, רשות הנמלים אחראית לקרות הנזק, וזאת עקב הפרת חובות חוזיות, הפרת התחייבויותיה כשומרת שכר וכן עקב רשלנות בשמירה על המכולות. עוד נטען כי על פי הנוהג הקיים בין הצדדים נדרשות רק הצעות מחיר ולא חוות דעת שמאיות לצורך הוכחת תביעות בגין נזקים. רשות הנמלים הכחישה את המיוחס לה באמצעות מספר טענות חלופיות.

נטען, כי לא נגרם למכולות כל נזק בעת שהיו בחזקתה והן נמסרו באותו מצב שבו הגיעו לידיה, כי הרשות לא הפרה חוזה ולא התרשלה, וכי המכולות לא אוחסנו כראוי באוניה ולא ניתן היה לטפל בהן מבלי שייגרם להן נזק. רשות הנמלים הוסיפה וטענה כי מדובר במכולות שלא עברו את הטיפולים הדרושים והיו חלשות או ניזוקות עוד בטרם הגיעו לנמל. טענה נוספת שהועלתה היא שהנזק הינו נזק מסחרי צפוי וידוע, ושסכומי הנזק מופרזים.

פסק דינו של בית המשפט:

בית המשפט קבע כי ביחס לשתי מכולות הוכח כי נגרמו להן נזקים כאשר היו בתחומי הנמל ובשליטתו, זאת באמצעות תעודות העברה לתיקון שאושרו על ידי נציגי רשות הנמלים, ותוכנם של הדוחות לא נסתר על ידי רשות הנמלים. במצב דברים זה, הועבר הנטל לרשות לשלול התרשלות מצידה בעת הטיפול במכולות אלה, אך זו לא הסירה את הנטל. עוד נקבע כי ביחס לשתי המכולות הללו, הוכח אף גובה הנזק הנטען, במסגרת עדותו של מפקח תיקוני מכולות של החברה. ביחס למכולה נוספת נקבע כי הוכח כי נגרם לה נזק כאשר אוחסנה בתחומי הנמל, אך לא הוכח גובה הנזק. בדוח המתייחס למכולה זו לא הוערך סכום הנזק, וקיימת רק הצעת המחיר של חברת התיקונים, המתייחסת לתיקונים רבים שאינם קשורים בהכרח לנזק שנוצר, כפי שמופיע בדוח, וקיים קושי להבין אילו תיקונים נובעים ישירות מהנזק שנגרם בנמל. עוד נקבע, כי בהתאם לעדותו של מנהל חברת התיקונים, מכולה זו לא תוקנה בפועל, ומכאן שכלל לא הוכח גובה הנזק שנגרם למכולה.

ביחס לשלוש מכולות נוספות, נקבע כי לא הוכח כי נגרמו להן נזקים כאשר היו בתחומי הנמל. לגבי מכולות אלה לא הוגשו תעודות העברה לתיקון, לא הוגשו תצהירים ולא זומנו עדים שיכולים היו להעיד מידיעתם האישית על מצבן של המכולות בעת הגיען לנמל. בית המשפט פסק כי דוחות מנייה שהוגשו אינן ראיה למצב המכולות בעת הגעתן לנמל, וכי לא הוכח הנוהג שנטען על ידי בעלת המכולות באשר להוכחת נזקים. בסופו של דבר, התביעה נתקבלה חלקית ורשות הנמלים חוייבה לשלם לחברה התובעת כ-6,000 ש"ח בלבד (מתוך כ-30,000 ש"ח סכום התביעה) + 750 ש"ח שכ"ט עו"ד.

החברה יוצגה ע"י עו"ד ליאב מנחם. רשות הנמלים יוצגה ע"י עו"ד טלי מאור.