ראשי פירסומים על הפרת סימן מסחר רשום – מגמות שונות בפסיקה

על הפרת סימן מסחר רשום – מגמות שונות בפסיקה

26 מאי. 2017
מאת: עו"ד אביגדור דורות, עו"ד דייב זיתון

גוף מסחרי המבקש לבדל את מוצריו מאלו של מתחריו, מתוך מטרה ליצור להם מוניטין אשר יקדם את מכירותיהם, עושה זאת לרוב באמצעות הטבעת סימן מסחר על גבי המוצר, אשר יש בו בכדי לזהות את המוצר עימו. סימן מסחר שכזה יכול להיות סימן מילולי, כגון השם "קוקה קולה" ו"פפסי" המוטבע על גבי משקאות קלים, סימן ויזואלי, כגון סימן התפוח המוטבע על גבי מוצרי חברת אפל, או שילוב של שניהם.

פקודת סימני המסחר מקנה לבעליו של סימן מסחר רשום "זכות ייחודית" לשימוש בסימן המסחר הרשום בהקשר לטובין אשר לגביהם הסימן נרשם, ולעיתים אף למעלה מכך, כאשר משמעות זכות זו היא מתן בלעדיות בשימוש בסימן המסחר לבעליו, תוך איסור על גופים אחרים מלעשות שימוש בסימן זה. זכות בלעדית זו מטיבה הן עם בעל הסימן, שכן היא מאפשרת לו לבדל את סחורותיו מאלו של אחרים, והן עם הצרכן, אשר יכול לזהות באמצעות סימן המסחר את המוצרים אשר את המוניטין שלהם הוא מוקיר.

לעיתים סימן המסחר קונה מוניטין כה רב, עד כי קמים גופים אשר מבקשים לנכס את סימן המסחר לעצמם, תוך ניצול המוניטין אשר הוא רכש. המקרים הפשוטים הם מקרים בהם גופים מעתיקים את סימן המסחר, ללא כל שוני, תוך הטבעתו על מוצריהם, מתוך מטרה להטעות את הצרכנים לחשוב כי המדובר במוצרים מקוריים של בעל הסימן. במקרים שכאלה, אין ספק לעניין זכותו של בעל הסימן למנוע את השימוש בסימנו הרשום.

הקושי מתעורר מקום בו מבקש צד לעשות שימוש בסימן מסחר אשר אינו זהה לחלוטין לסימן המסחר הרשום, אז על בתי המשפט להכריע האם די בשינויים אשר בוצעו בסימן המסחר בכדי להביא לתוצאה כי אין המדובר בהפרה של הסימן הרשום. בחודש שעבר ניתנו בהפרש של ארבעה ימים שני פסקי דין על ידי בית המשפט העליון אשר עסקו בסוגיה סבוכה זו, ואשר הגיעו לתוצאות שונות בכל הנוגע להיקף ההגנה אשר מקנה סימן המסחר הרשום.

המקרה הראשון עסק בתביעה אשר הוגשה על ידי חברת אדידס כנגד יבואן מהרשות הפלסטינאית, אשר ייבא מסין נעליים אשר סומנו בצידיהם על ידי ארבעה פסים מקבילים ואלכסוניים, תוך שהשם “SYDNEY”  מוטבע עליהם בשלושה מקומות שונים (ע"א 563/11). חברת אדידס, לה סימן מסחר ויזואלי הכולל לוגו של שלושה פסים מקבילים ואלכסונים על צידיהן של נעלי ספורט, טענה כי יש בשימוש בארבעה פסים אנכים בכדי להפר את סימנה הרשום, תוך שהיא מגישה תביעה בנידון לבית המשפט המחוזי. לאחר ניהול הליך משפטי ארוך דחה בית המשפט המחוזי את התביעה של חברת אדידס, תוך שהוא קובע כי אין בסימון נעלי הספורט עם ארבעה פסים אלכסוניים בכדי להפר את סימנה הרשום של חברת אדידס הכולל שלושה פסים אלכסוניים בלבד, דבר אשר הביא את חברת אדידס לערער על ההחלטה לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון, לאחר שבחן את טענות הצדדים, בחר לדחות את הערעור, תוך שהוא מאשר את קביעתו של בית המשפט המחוזי, לפיה אין בסימון הנעליים עם ארבעה פסים בכדי להפר את סימנה הרשום של החברה.

בית המשפט העליון קיבל את טענות חברת אדידס כי הסימן הויזואלי של שלושה פסים אלכסוניים מזוהה עימה באופן מוחלט בכל העולם, ומהווה סימן מבדל המזהה את נעליה. יחד עם זאת, בית המשפט העליון קבע כי אי אפשר לטעון כי אלמלא חברת אדידס היתה בוחרת בסימן זה, לא היו מיוצרים בעולם נעליים עם פסים  אלכסוניים בצידיהן.  לאור האמור, אבחן בית המשפט העליון בין ההגנה אשר תוקנה לסימן מסחר עם אופי מבחין חזק, קרי, סימן שהוא ייחודי ומקורי ואינו מקושר באופן טבעי לסוג המוצר אותו הוא מסמן, כגון הסימן “apple” בכל הנוגע לחברת מחשבים, לבין ההגנה אשר תוקנה לסימן מסחר עם אופי מבחין חלש, כפי שהוא המצב בסימן המסחר של אדידס, אשר הינו אלמנט עיצובי, אשר ניתן לקשרו לעיצוב נעליים.

לאור אופיו החלש של סימן המסחר המבחין של אדידס, קבע בית המשפט העליון, כי יש לצמצם את ההגנה אשר מוקנית לסימן המסחר, כך שהיא תוגבל רק לסימן עצמו או לנגזרות הדומות לו במיוחד, וכי אין לקבוע כי כל שימוש בפסים על ידי מתחריה של אדידס הוא שימוש פסול.

פסק דין שני אשר ניתן על ידי בית המשפט העליון עסק בערעור אשר הוגש כנגד החלטת פוסק הקניין הרוחני, אשר דחה את התנגדות המערערים לרישום סימן מסחר “More stars”, אשר לטענתם הפר את זכויותיהם בסימן המסחר “Million Stars” (ע"א 1611/07). במקרה זה ביקש המשיב לרשום את סימן המסחר “More stars” בהקשר לשיווק פרח מסוים, כאשר לבקשתו התנגדו המערערים, אשר לטובתם נרשם זה מכבר סימן המסחר “Million Stars” בהקשר לשיווק זן ייחודי של הפרח הנ"ל. המערערים טענו כי המשיב מנסה להיבנות מהמוניטין העולמי של הזן שהם פיתחו, אשר מכירותיו מסתמכות בעשרות מיליוני דולרים בשנה, וכי רישום סימן המסחר עלול להטעות צרכנים שיקשרו בין פרחי המשיב לבין פרחיהם. המערערים אף התייחסו לפרשה ספציפית אשר התרחשה בהולנד, במסגרתה נמכרו, בטעות, פרחים של המשיב במקום שלהם, בשל הדימיון בין סימני המסחר.

בית המשפט העליון קבע כי מקום בו בוחנים האם סימן מסחר מפר סימן מסחר אחר, יש לבחון האם "אנשים מן הציבור, בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל את התוצרת של הצדדים". לאחר שבחן את סימני המסחר, קבע בית המשפט כי צרכן סביר עלול לטעות ולחשוב כי פרחים אשר משווקים תחת סימן מסחר More stars הם סימן נוסף, או דומה, של מגדל אשר משווק את תוצרתו תחת סימן המסחר Million Stars. בית המשפט קבע כי מטרת סימן המסחר של המערערים היא ליצור קישור בין מספר גדול של כוכבים (Million Stars) לבין הפרח, כאשר זוהי בדיוק מטרת סימן המסחר של המשיב, קרי, ליצור קשר בין הפרח לבין מספר רב של כוכבים (More stars). לאור האמור, הוחלט לקבל את הערעור, לבטל את החלטת הפוסק, ולהורות על מחיקת סימן המסחר מפנקס סימני המסחר.

כפי שניתן ללמוד מפסיקות אלו, שאלת הפרתו של סימן מסחר הינה שאלה סבוכה, אשר ההכרעה השיפוטית לגביה אינה קלה לצפייה.