ראשי רפורמה בדיני ההובלה הבינלאומית בגרמניה

רפורמה בדיני ההובלה הבינלאומית בגרמניה

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\n \r\n\r\nלאחרונה, לאחר חמש שנים של דיונים, קבוצת מומחים מגרמניה הגישה לממשלה טיוטה לביצוע רפורמה בחקיקה הגרמנית בנושא ההובלה הבינלאומית. קבוצה זו נשכרה על ידי שר המשפטים בגרמניה, לצורך שינוי החוק הישן שנחקק ב-1860, ושונה באופן קל מאז ואילך, לצורך התאמה לאמנות בינלאומיות.\r\nמאחר וגרמניה הינה יצואנית מובילה עם תעשייה ימית חשובה, והיא מתמודדת ביום יום עם אתגרים רבים, ולאור התפתחויות בדיני השילוח הבינלאומי שאירעו במדינות אחרות, הוחלט לעדכן את דבר החקיקה הישן גם בגרמניה.\r\n\r\nמטרתם של התיקונים שהוצעו על ידי המומחים, על פי דבריהם, הם:\r\n\r\n• להכיר באחריות לנזקים שנגרמים בשל איחור במסירה של טובין.\r\n\r\n• להקל ביכולתם של צדדים פרטיים לקבוע הסדרים משל עצמם, ובעצם להתנות על הוראות החוק.\r\n\r\n• למנוע ממוביל ימי לחמוק מאחריות לנזק שנגרם לטובין, כאשר הטובין מצויים ביבשה, בהחזקתו של המוביל.\r\n\r\n• לשלול ממוביל ימי את האפשרות לחמוק מאחריות לנזק שנגרם לטובין, מתוך טענת ניווט רשלני של האונייה.\r\n\r\n• להרחיב את חובתו של מוביל לבצע בדיקות נאותות במהלך כל המסע הימי.\r\n\r\n• להגדיל במעט את האחריות לנזק למטענים, בהתאם להתפתחויות בינלאומיות של הזמן האחרון, ל- 875 SDR (כ-1,392 דולר) לחבילה ו- 3 SDR לק"ג (כ-4.7 דולר).\r\n\r\nהמומחים מעריכים כי הטיוטה תועבר לאישור הפרלמנט בגרמניה במהלך שנת 2010.\r\n\r\nעינינו הרואות, כי כל התיקונים המוצעים באים להרחיב את האחריות המוטלת על מובילים ובכך להיטיב עם בעלי המטענים.\r\n\r\nגם ביתר מדינות העולם מתבצעים שינויים בתחום דיני ההובלה הבינלאומית. האסיפה הכללית של האו"ם אימצה בסוף שנת 2009 את "כללי רוטרדם" – אשר צפויים להחליף את אמנת האג הישנה משנת 1924.\r\nבמסגרת כללי רוטרדם החדשים, הורחבה אחריותם של המובילים הימיים לנזק למטען, והרחבות אלו כאמור עתידות להיות מאומצות במסגרת החקיקה בגרמניה. כך, בין היתר, בכללי רוטרדם נקבעה אחריות בגין איחור במסירת הטובין שנגרם באשמת המוביל, הורחבה החבות של המוביל לספק כלי שיט נאות לכל המסע הימי ולא רק לתחילתו, וניתנה לצדדים הזכאות להתנות על הוראות האמנה בחוזה ביניהם. כל אותם "חידושים" של כללי רוטרדם, אומצו לאחרונה במסגרת הצעת החוק בגרמניה.\r\nעוד נציין כי אחד השינויים המרכזיים בכללי רוטרדם לעומת הדינים שהיו מוכרים עד כה, הוא שהם יחולו, על פי הגדרתם, לא רק על מובילים ימיים בפועל אלא גם על משלחים בינלאומיים הפועלים כמובילים (כלומר: המתחייבים להוביל את המטען, ולא רק מתאמים את ההובלה), למרות שאין בבעלותם אונייה.\r\n\r\n