ראשי פירסומים רשות הדואר חויבה לפצות סוחר בגין איחורים במסירת הסחורה

רשות הדואר חויבה לפצות סוחר בגין איחורים במסירת הסחורה

26 נובמבר. 2008
מאת עו"ד אביגדור דורות, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה ניתן פסק-דין על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים (ס. הנשיא ד. חשין, ת.א. (ירושלים) 1554/98 כהן יחיאל נ' דואר שליחים-שירות שליחים מהיר של רשות הדואר ואח') במסגרתו חייב בית המשפט את רשות הדואר לפצות סוחר בגין איחורים במסירת סחורה ללקוחות.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

הסוחר (יחיאל כהן) עסק במסחר בארבעת המינים בארה"ב ובישראל, לפני חג הסוכות. הסוחר טען כי התקשר בהסכם עם רשות הדואר, ולפיו רשות הדואר התחייבה למסור את הסחורה לרוכשים באותו יום, אך בחלק מן המקרים המשלוחים לא הגיעו ליעדם, או הגיעו באיחור ניכר ואף לאחר חג הסוכות, וחלק מן הלקוחות כבר רכשו סחורה חלופית. הסוחר ביקש מבית המשפט לחייב את רשות הדואר לפצותו ב-2 מיליון ש"ח בגין הנזקים שנגרמו לו וכן בגין נזקים עתידיים (אובדן רווחים למשך כמה עשרות שנים, גם בישראל וגם בארה"ב).

רשות הדואר טענה כי על פי החוק קיימת לה חסינות בגין איחורים וטעויות במסירת דבר הדואר, וכי האפשרות היחידה לחייבה היא בגין "אי מסירה", וגם אז סכום הפיצוי מוגבל לשווי דבר הדואר שלא נמסר.

ביחס לטענה זו של רשות הדואר טען הסוחר כי החסינות אינה חלה על "דואר שליחים", שהוא שירות בעל אופי "פרטי" (בדומה לכל חברת שליחויות), הפועל בשוק תחרותי.

החלטת בית המשפט:

בית המשפט קיבל את טענת רשות הדואר כי החסינות, על פי החוק, חלה גם על דואר שליחים.
בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה, של שליחת מוצרים לפני החג ומסירה לאחר החג, יש לראות במשלוחים שנמסרו באיחור כמשלוחים ש"לא נמסרו" לצורך החוק ולנוכח זאת חייב את רשות הדואר לפצות את הסוחר בכ-40,000 ש"ח, הוא שווי המשלוחים שלא נמסרו.

יחד עם זאת, רוב תביעת הסוחר, בין היתר, גם בגין אובדן רווחים עתידי – נדחתה. ביחס לאובדן רווחים בארה"ב, ציין בית המשפט כי הסוחר כלל לא הוכיח מה היה היקף המכירות בארה"ב, וכי שיטת המכירות בארה"ב הייתה שונה (דוכן מכירות) מאשר בישראל (הזמנה טלפונית), ועל כן לא קיים סיכוי שלאיחורים במשלוחים בישראל הייתה השפעה כלשהי על המכירות בארה"ב. ביחס לאובדן המכירות בישראל, ציין בית המשפט כי מן הראיות עולה שגם בתקופה נוספת (שלגביה הסוחר לא תבע את רשות הדואר), היו קיימות תלונות של הרוכשים בדבר איחורים במשלוחים, ועל כן אין לקשור דווקא בין האיחורים שבגינם הגיש הסוחר את התביעה, לבין אובדן הרווחים שלו טען הסוחר.

הסוחר יוצג ע"י עו"ד י. שוסטר ועו"ד א. גרשוני. רשות הדואר יוצגה ע"י עו"ד א. צוברי.